Ecoplan | ZONING PLAN ZVIRIĆI LJUBUŠKI
zvirići, ljubuški, zoning plan, poslovna zona
789
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-789,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

ZONING PLAN ZVIRIĆI LJUBUŠKI

ABOUT

 

Poslovna zona Zvirići smještena je u jugoistočnom dijelu općine Ljubuški. Naslonjena je na regionalnu prometnicu R423, a u neposrednoj blizini se nalazi i čvorište “Zvirići” na autocesti Koridora Vc. Blizina graničnog prijelaza “Bijača” Republikom Hrvatskom i spomenuta cestovna infrastruktura čine ovo područje atraktivnim za smještaj poslovnih subjekata i razvoj različitih poslovnih sadržaja, od proizvodih i skladišnih do uredskih i ugostiteljskih.

 

Generalni razvoj zone definiran je Programom razvoja Poslovne zone Zvirići, prema kojem je predviđen fazni razvoj ove zone ukupne površine 174 ha. Prva faza uređenja predstavlja ujedno i površinu obuhvata Zoning plana koja iznosi ukupno 39,5 ha.

Osnovni cilj izrade plana je da se na postojećem neizgrađenom lokalitetu u blizini čvorišta „Zvirići“ autoceste na Koridoru Vc izgradi planski osmišljena prostorna cjelina za prihvat i smještaj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području općine.Vodeći se ovim ciljem, planom je predviđena prostorna organizacija podijeljena u zone koje u potpunosti mogu zadovoljiti tražene uvjete. Prostorne cjeline-zone su i fizički odvojene projektantskim rješenjima; oblikovno, funkcionalno, te projektiranim prometnim i hortikulturnim rješenjima, a čime se lako može ostvariti širenje sadržaja na preostali prostor Poslovne zone Zvirići.


Obzirom na krški teren i uvjete zaštite okoliša planom se uvjetuje građenje gospodarskih objekata i tehnologija koji mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša, odnosno isključuje se izgradnja onih koji mogu negativno utjecati na stanje okoliša, a osobito podzemnih voda.

 

Zoning plan Poslovne zone Zvirići usvojen je na VI. Sjednici Općinskog vijeća Ljubuški dana 15.03.2013. godine.

NAZIV PROJEKTA

Zoning plan poslovne zone Zvirići

Lokacija

Zvirići, Općina Ljubuški

Nosilac pripreme izrade

Općina Ljubuški

Nosilac izrade

Ecoplan d.o.o. Mostar

Vrsta plana

Zoning plan

Vrijeme izrade

2012. - 2013.

CATEGORY
Planiranje