Ecoplan | zoning plan šurmanci
šurmanci, zoning plan, općina čapljina
790
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-790,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

ZONING PLAN ŠURMANCI

ABOUT

 

Šurmanci su naselje u općini Čapljina. Dio naselja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve, na sjeveru općine uz granicu sa općinom Mostar. Drugi, manji dio naselja je udaljen oko 5 km od Neretve i nalazi se na sjeverozapadu općine uz granicu sa općinom Čitluk.

 

Na ovom dijelu općine reljef je tipičan krški sa karakterističnom vegetacijom, bez vodenih tokova i na nadmorskoj visini od prosječno 160 m n.m. Uz naselje Šurmanci  je Prostornim planom općine Čapljina predviđena izgradnja turističko ugostiteljske zone ukupne površine 70 ha. Blizina religijskog turističkog odredišta – Međugorja čini ovo područje atraktivnim za izgradnju i opremanje objektima turističko-ugostiteljske namjene, prvenstveno apartmanskim i hotelskim smještajnim kapacitetima sa pratećim sadržajima.

 

Zoning planom je urbanistički definirano oko 12 ha površine predviđene za turističku zonu, što ujedno predstavlja prvu fazu izgradnje i uređenja ugostiteljsko turističke zone Šurmanci.  Prostor obuhvata je zoniran kroz četiri podzone, te su za svaku podzonu definirani uvjeti i način gradnje.  Prilikom definiraniranja prometne, komunalne i ostale infrastrukture vođeno je računa o budućem širenju zone.

Realizacijom planiranih sadržaja na lokalitetu turističke zone Šurmanci doći će do razvoja ovog dijela općine Čapljina.

 

Zoning plan Turističke zone Šurmanci usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Čapljina održanoj dana 11.08.2014. godine.

NAZIV PROJEKTA

Zoning plan turističke zone Šurmanci za razdoblje 2012. - 2020.

Lokacija

Šurmanci, Općina Čapljina

Nosilac pripreme izrade

Općina Čapljina

Nosilac izrade

Ecoplan d.o.o. Mostar

Vrsta plana

Zoning plan

Vrijeme izrade

2013 - 2014

CATEGORY
Planiranje