Ecoplan | ZONING PLAN ZVIROVIĆI ČAPLJINA
787
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-787,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

ZONING PLAN ZVIROVIĆI ČAPLJINA

ABOUT

Generalni razvoj zone predviđen je u fazama. Prva faza uređenja predstavlja ujedno i površinu obuhvata Zoning plana gospodarske zone Zvirovići, odnosno 14 ha, od sveukupne površine gospodarske zone Zvirovići koja iznosi 68,80 ha. Zoning plan je rađen za planski period 2012.-2020. godine.

Osnovni cilj izrade plana je da se na postojećem neizgrađenom lokalitetu u blizini čvorišta Zvirovići autoceste na koridoru Vc izgradi planski osmišljena prostorna cjelina za prihvat i smještaj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Općine.Vodeći se ovim ciljem, planom je predviđena prostorna organizacija podijeljena u zone koje u potpunosti mogu zadovoljiti tražene uvjete. Prostorne cjeline/zone su i fizički odvojene projektantskim rješenjima (oblikovno, funkcionalno, te projektiranim prometnim i hortikulturnim rješenjima), a kojima se lako može ostvariti širenje sadržaja na preostali prostor gospodarske zone Zvirovići (68,80 ha).

Zoning plan gospodarske zone Zvirovići usvojen je na Sjednici Općinskog vijeća Čapljina u ožujku 2013. godine.

NAZIV PROJEKTA

Zoning plan gospodarske zone Zvirovići

Lokacija

Zvirovići, Općina Čapljina

Nosilac pripreme izrade

Općina Čapljina

Nosilac izrade

Ecoplan d.o.o. Mostar

Vrsta plana

Zoning plan

Vrijeme izrade

2012. - 2013.

CATEGORY
Planiranje