Ecoplan | SUO CHE Vrilo
810
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-810,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

SUO CHE Vrilo

ABOUT

Hidroelektrana Vrilo koristi bruto pad od približno 155 m iz Duvanjskog polja u Buško jezero. Iskorištenje ovog potencijala je planirano sa reverzibilnom pumpnom hidroelektranom. Ova CHE koristi vode Duvanjskog polja i rijeke Šuice i tijekom malih voda i viška električne energije u sustavu crpi vode iz Buškog jezera u akumulaciju u Duvanjskom polju, na gornji bazen koji će se koristiti tijekom nedostatka energije u sustavu. CHE Vrilo se sastoji od: gornjeg bazena V=1,8 mil m3, dovodnog tunela promjera 4.6 m, duljine 5.2 km, vodne komore, tlačnog cjevovoda promjera 3.8 m, duljine 380 m, strojarnice i donjeg bazena V=1.9 mil m3.

Optimalni instalirani protok je oko 50 m3/s. Maksimalna snaga je ~ 62,00 MW. Ukupna prosječna godišnja proizvodnja je oko 249 GWh, prosječna godišnja proizvodnja energije pri maksimumu je 213 GWh i prosječna bazna energija je oko 36 GWh.

Studijom utjecaja na okoliš su procjenjeni svi mogući utjecaji ovog objekta na okoliš i date su mjere ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš tijekom projektiranja, građenja i korištenja ovog objekta sukladno općoj metodologiji procjene utjecaja na okoliš propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša (Sl.n.FBiH 33/03).

NAZIV PROJEKTA

Studija utjecaja na okoliš za CHE Vrilo

Lokacija

Tomislavgrad

Investitor

JP Elektroprivreda HZ HB

vrsta studije

Studija utjecaja na okoliš

CATEGORY
Zaštita okoliša