Ecoplan | KAMPUS SVEUČILIŠTA U MOSTARU
1180
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1180,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Studija izvodljivosti i program kapitalnih ulaganja za izgradnju kampusa Sveučilišta u Mostaru

KAMPUS SVEUČILIŠTA U MOSTARU

ABOUT

Studija je obuhvatila snimak cjelokupnog stanja, a posebno građevinskih objekata Sveučilišta u Mostaru. Procijenjena je potreba svih sadržaja kao i njihovih kapaciteta kako bi u narednom planskom periodu Sveučilište u Mostaru moglo funkcionirati po principima Bolonjskog procesa.

Za 12 000 studenata i preko 1000 sveučilišnih radnika, na osnovi dobivenih potreba utvrđeni su svi potrebni fizički sadržaji, objekti, zgrade, postojeći objekti, prostor kampusa itd. Također su utvrđene sve potrebe za namještajem i opremom u planskom periodu. Na osnovi dobivenih rezultata urađena je procjena potrebnih sredstava za rekonstrukciju postojećih, izgradnju novih objekata sveučilišnog kampusa kao i cjelokupno opremanje i studija opravdanosti investicije. Izrađena je cjelokupna tender dokumentacija i raspisivanje natječaja za projektiranje i izvođenje radova.

NAZIV PROJEKTA

Fizibiliti studija za izgradnju Kampusa Sveučilišta - studija opravdanosti i program kapitalnih ulaganja

LOKACIJA

Mostar

INVESTITOR

Rektorat Sveučilišta u Mostaru

VRSTA POSLA

Fizibiliti studija

VRIJEME IZRADE

2005.-2008.

CATEGORY
Studije