Ecoplan | SUO za Južnu obilaznicu Mostara
Studija u tjecaja na okoliš, Južna obilaznica Mostara, zaštita okoliša
1156
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1156,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

JUŽNA OBILAZNICA MOSTARA

ABOUT

Studija utjecaja na okoliš za Južnu obilaznicu Mostara predstavlja :

  • dokumentaciju koja treba poslužiti svim relevatnim subjektima kao uvid u problematiku životne sredine za objekat Južne obilaznice Mostara,
  • osnovu za provođenje procedure javne rasprave, suglasno sa važećim zakonima,
  • osnovu za donošenje rješenja nadležnih ministarstava za oblast zaštite životne sredine u Federaciji Bosni i Hercegovini o mjerama zaštite životne sredine
  • i u konačnici dokument za dobivanje okolišne dozvole.

 

Osim administrativnih ciljeva, svrha ove studije o zaštiti okoliša je i odabir optimalne trase Južne obilaznice Mostara sa aspekta zaštite okoliša.

 

Izgradnjom Južne obilaznice Mostara se rješava teško stanje preusmjeravanja prometa iz područja grada prema zapadu, odnosno prema kompletnom području zapadne Hercegovine, jugozapadne Bosne i srednje Dalmacije. Južna obilaznica Mostara će, u naravi, biti izmješteni dio trase magistralne ceste M 6.1 Široki Brijeg – Mostar, koja je sada usmjerena na gradska područja. Novi položaj ceste, odnosno Južne obilaznice ide potpuno slobodnim prostorima izvan urbanih i naseljenih dijelova, osim na dijelu kroz naselje Rodoč, gdje prolazi kroz južnu industrijsku zonu Mostara. Svojim položajem kroz industrijsku zonu znatno doprinosi jačoj organizaciji prometa i prostora te se time kompletiraju planirana prostorna rješenja.

 

Uopće je Studijom procijenjeno da bi izgradnja Južne obilaznice Mostara sveukupno gledano imala više pozitivnih utjecaja na okolinu, nego negativnih. Negativni utjecaji na okoliš su utvrđeni i za njih su predložene mjere ublažavanja ili eliminacije.

 

Najznačajnije tehničke mjere zaštite obuhvaćene ovom studijom su:

  • Zaštita sigurnosti u prometu tj. zaštita od vjetra podizanjem burobrana u Međinama, Vardi i na Bišću polju;
  • Zaštita poljoprivrednog tla podizanjem zelenog pojasa uz poljoprivredno zemljište tj. uz Mostarsko blato;
  • Zaštita voda: u zonama visokog rizika od zagađenja tj. na sekciji 2. i 4. predvidjeti zatvoreni sustav odvodnje otpadnih voda, a u zonama umjerenog rizika od zagađenja tj. sekcija 1. i 3. provodi blaže mjere zaštite koje uključuje mehaničko pročišćavanje otpadnih voda;
  • Zaštita voda i stanovništva: Na otvorenim dijelovima trase koji su u zoni visokog rizika od zagađenja voda obavezno projektirati vertikalne barijere (odbojne ograde ili new-jersey branike) za zaštitu od izlijetanja vozila izvan kontroliranog koridora. Također ova vrsta zaštite je bitna i aspekta sigurnosti okolnog stanovništva;
  • Zaštita zraka podizanjem zelenog pojasa uz naselja tj. Privorac i Rodoč (Na sekciji 1. zaštita zraka je obuhvaćena zašitom poljoprivrednog tla);
  • Zaštita od buke izradom projekta buke u sklopu Glavnog projekta i ukoliko se pokaže potrebno podizanje bukobrana.

 

 

NAZIV PROJEKTA

Studija utjecaja na okoliš Južne obilaznice Mostara

LOKACIJA

Općina Mostar

VRSTA PROJEKTA

Studija utjecaja na okoliš

INVESTITOR

Federalna direkcija za ceste / Carlo Lotti&ASSOCIATI S.p.a

GODINA IZRADE

2009

CATEGORY
Studije, Zaštita okoliša