Ecoplan | Regulacijski plan Kravica
Kravica, vodopad, Ljubuški, zaštita okoliša, priroda, slap, regulacijski plan, prirodna vrijednost
1099
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1099,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

REGULACIJSKI PLAN KRAVICA

ABOUT

Slap Kravica predstavlja slap visine od 26 do 28 metara,  širine od oko 120 metara u podnožju, kojeg zatvara prekrasni kanjon s bujnom mediteranskom vegetacijom. Ovo je ujedno i jedina prirodna vrijednost općine Ljubuški koja je pod zaštitom. U gospodarskom, a to podrazumijeva i u turističkom, smislu cijeli lokalitet se trenutno ne koristi ni ekonomski racionalno,   niti   prostorno   svrsishodno.   Naime,   danas   se   ovaj   turistički   resurs   koristi prvenstveno kao kupalište, s izuzetno velikim pritiskom izletničke potražnje (okolno stanovništvo i izletnici u tranzitu uglavnom prema/iz Međugorja) u ljetnim mjesecima.

 

Globalna ideja Detaljnog plana uređenja/Regulacijskog plana Kravica je ravnomjerna aktivacija cijele zone obuhvata.  To se planira na način da se pješačka šetnica produži cijelom lijevom obalom rijeke, do rimskog kamenog mosta, te dužinom desne obale do novoprojektiranog  pješačkog mosta, čime se omogućava kružno kretanje dužinom cijelog obuhvata plana, kao i spajanje dviju obala rijeke Trebižat. Posebnost područja obuhvata  uvjetovala je da se unutarnji promet mora zadržati na isključivo pješačkoj razini, počevši sa šetnicom.

 

Temeljna funkcija plana ovog nivoa je regulacija konkretnih objekata i prostora, ali je neophodno inicirati i konkretne akcije i aktivnosti u prostoru,  a sve u funkciji zaštite kao i opće cjelogodišnje živosti prostora. Za privlačenje i zadržavanje posjetitelja potrebno je predvidjeti konkretne zahvate u prostoru, kao što je obogaćivanje ponude novim sadržajima, potrebnim za funkcioniranje jedne turističke destinacije, aktiviranje novih lokacija a posebno je potrebno aktivirati i desnu obalu rijeke, novim sadržajima, i na taj način stvoriti više žarišnih točaka, rasteretiti samu lokaciju vodopada i  oživjeti cijeli potez obuhvata. Osnovnom koncepcijom se planira djelovati na suvremen i kvalitetan način, interpolacijom koja se svojim mjerilom, oblikovanjem, tipologijom te gabaritima uklapa u zatečeni vrijedni ambijent.

Procedura usvajanja Regulacijskog plana je u proceduri.

NAZIV PROJEKTA

Regulacijski plan Kravica

LOKACIJA

Ljubuški

NOSILAC PRIPREME IZRADE

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

NOSILAC IZRADE

Ecoplan d.o.o. Mostar

VRSTA PLANA

Regulacijski plan

VRIJEME IZRADE

2011.-

CATEGORY
Planiranje