Ecoplan | prozor-rama
prostorni plan, prozor-rama
1041
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1041,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

PROSTORNI PLAN PROZOR – RAMA

ABOUT

Prostorni plan Općine Prozor – Rama usvojen je u srpnju 2013. godine.

Analizom zatečenog stanja i procjenom mogućeg razvoja te ciljevima koji su predviđeni u planskom periodu, definirani su pravci djelovanja Općine kao cjeline, odnosno svih korisnika prostora. Također su definirane smjernice prostornog razvoja Općine koje na cjelovit i ekonomičan način trebaju pridonijeti ostvarenju značajnijih pozitivnih promjena u prostornom razvoju te poboljšanju uvjeta života i standarda uopće.

Planom je određena namjena korištenja prostora, razmještaj i korištenje  infrastrukturnih sustava, pravila korištenja i zaštite prirodne i kulturne baštine te su definirani prostori za koje je potrebno donijeti planove nižeg reda.

Planska dokumentacija sadrži tekst plana, kartografske prikaze u mjerilu 1:25000, kartografske prikaze naseljenih mjesta u mjerilu 1:2500, Odluku o provođenju plana te knjigu priloga.

NAZIV PROJEKTA

PROSTORNI PLAN OPĆINE PROZOR - RAMA

LOKACIJA

Prozor

NOSITELJ PRIPREME

Općina Prozor-Rama

NOSITELJ IZRADE

Ecoplan, Mostar

VRSTA PLANA

Prostorni plan

VRIJEME IZRADE

2009-2013

CATEGORY
Planiranje