Ecoplan | Prostorni plan Parka prirode Hutovo blato
prostorno planiranje, park prirode, hutovo blato, razvojni dokument
1045
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1045,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

PROSTORNI PLAN HUTOVO BLATO

ABOUT

Prostorni plan područja posebnih obilježja obavezno se donosi za područje parka prirode.

 

U tijeku je izrada Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato za period 2013.-2023. godina. U prosincu 2013. godine na Sjednici Savjeta plana je usvojena Prostorna osnova Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato. Nakon toga pristupili smo izradi projekcije prostornog plana, koja se trenutno nalazi u fazi Prednacrta (kolovoz 2103.godine). Nakon usvajanja Prednacrta Prostornog plana od vlade HNŽa, ovaj dokument će u formi Nacrta biti pružen na uvid javnosti i za njega će se provoditi Javna rasprava, o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

 

Prostorni plan predstavlja  temeljni dokument za zaštitu, organizaciju i korištenje prostora parka prirode kao područja sa posebnim obilježjima. To je strateški planski dokument koji obuhvaća interese korisnika prostora i šire zajednice.  Cilj izrade ovog projekta jeste održavati i očuvati međusobno ovisne ekosustave i njihov pripadajući biodiverzitet smješten na obalnom području slivova rijeka Neretve i Trebišnjice, koji su identificirani kao ključni za očuvanje zdravlja  jadransko-mediteranskog ekosustava.

 

Prostorni plan je baziran na principima zaštite i samoodrživosti Parka. Poštujući značajke Parka, njegov prirodni integritet i ekološku osjetljivost kao osnovna polazišta, analizirane su mogućnosti i ograničenja razvoja potrebne infrastrukture sa aspekta razvoja turizma, kao osnovne gospodarske djelatnosti potrebne za razvoj samoodrživsoti Parka. Turizam kao osnovna gospodarska djelatnost unutar sebe apsorbira, a time i aktivira i razvoj ostalih gospodarske djelatnosti kao što su: poljoprivreda, stočarstvo, pčelarstvo, tradicionalno graditeljstvo i sl., gdje je prioritet uključivanja i bavljenja ovim gospodarskim djelatnostima predviđen za lokalno stanovništvo.

 

Plan procjenjuje i optimizira mogućnosti iskorištenja prostornih potencijala Parka te štiti nadzemni i podzemni svijet, kao i ostale vrijednosti Parka prirode Hutovo blato te utvrđuje namjenu i način korištenja ovog prostora. Tako su ovim planom su definirane: zone zaštite prostora, namjena i način korištenja prostora, uvjeti zaštite  prostora, uvjeti gradnje u područjima gradnje te je planirana sva potrebna infrastruktura za normalno funkcioniranje Parka komunalna, fizička, društvena i turistička.

NAZIV PROJEKTA

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA HNŽ - PARK PRIRODE HUTOVO BLATO

LOKACIJA

HNŽ

NOSILAC PRIPREME IZRADE

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K

NOSILAC IZRADE

Ecoplan Mostar

VRSTA PLANA

Prostorni plan područja posebnih obilježja

VRIJEME IZRADE

2013.-u tijeku

CATEGORY
Planiranje