Ecoplan | OVČARNIK ALUMINIJ
1004
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1004,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

OVČARNIK ALUMINIJ

ABOUT

Projektiranje ovčarnika smještenog u krugu tvorničkog kompleksa ¨ALUMINIJ-MOSTAR¨ predstavljalo je poseban izazov. Ovaj izazov prvenstveno se odnosio na to da pored funkcionalnog koncipiranja objekta treba projektirati objekat sa potenciranjem ekološkog i estetskog pristupa.Ovakavo projektiranje značio je odstupanje od minimalnih normativa vezanih za objekata gospodarske namjene.

Projektirani objekat koristi se cijele godite i sastavljen je od grupa zatvorenih i otvorenih natkrivenih prostora. Sastavljen je od dva istovjetna građevinska dijela koji su u upravnom odnosu te čine jedinstvenu arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu. Svaki dio ima stajski prostor i nadkriveni tor s time da je od jednog dijela dio staje izdvojen namjenski za sjenarnik.

Projektiranje ove vrste objekata radilo se prema svim standardima za projektiranje obejkata gospodarske namjene, a pored projektiranja provedene su sve faze konsultantskih usluga.

 

 

NAZIV PROJEKTA

Glavni projekt ovčarnika u sklopu tvornice Aluminij

LOKACIJA

Mostar

INVESTITOR

Aluminij Mostar

GODINA PROJEKTIRANJA

2002.

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA /M2/

337 m²

CATEGORY
Arhitektura