Ecoplan | PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU
1166
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1166,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU

ABOUT

 

Projekt predstavlja uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu.

Neum je jedan od rijetkih mediteranskih gradova sa esencijalnim problemom neimanja gradskog trga, mjesta koje daje identitet gradu. Kako stanovnici Neuma tako i posjetitelji ovog grada osjećaju ovaj problem koji se pokušao riješiti kroz ovaj projekt.

Procesima društvenih transformacija koje su se desile kroz protekli period u tretiranom obuhvatu dio prostora, namijenjenih prvenstveno masovnom turizmu, je napušten i devastiran. Ovim se otvorila mogućnost da se ovim prostorima grada da druga namjena te da postanu sastavni dijelovi nove neumske rive i glavnog gradskog trga.

 

 

 

Osnovni ciljevi projekta:

 

 • urediti zapušteni prostor obale gdje se nalaze napušteni i devastirani objekti odmarališta poduzeća:Pošta, Šume i Zdravstva
 • sukladno svim dosadašnjim planovima, projektirati glavni gradski trg – rivu, centar mediteranskog gradića na moru, sa svim pratećim sadržajum i spustiti gradski javni prostor na more
 • trajno riješiti problem smještaja lučke kapetanije, carine i granične policije u Neumu
 • u sklopu gradske marine riješiti problem vezivanja čamaca stanovništva da bi se napustile stotine bespravnih vezova te se tako obala dovela u zadovoljavajuće stanje
 • poboljšanje ekoloških uvjeta u neumskom zaljevu pozicioniranjem crpne stanice u sklopu novog pristana
 • osigurati 88 vezova  u sklopu marine i 40 vezova u sklopu lukobrana sa maksimalnom dubinom gaza od 2 metra, te dva veza za turističke brodove maksimalne dužine  50 metara sa maksimalnim gazom od 4 metra
 • osigurati zaštitu spomenika kulture stare austrougarske luke
 • projektirati otvoreni amfiteatar za javne manifestacije
 • projektirati dvije fontane, prostor za spomenik i park
 • projektirati cjelokupan urbani mobilijar, sistem javne rasvjete i drugo

 

Projektiranje svega gore navedenog izvedeno je u sklopu jednog projekta koji je radi ozbiljnosti zahvata i temeljitog pristupa problemu razdjeljen u više pod-projekata koji su u potpunosti izrađeni u suradnji sa cijelim nizom eksperata i vanjskih suradnika raznih struka.

 

 

Sastavni dijelovi projekta neumske rive:

 

 • projekt pomorskih građevina pristana i gradske marine
 • projekt lučke kapetanije
 • projekt javne gradske garaže
 • projekt amfiteatra za javne manifestacije
 • projekt zaštite spomenika kulture stare austrougarske luke
 • projekt sanacije starog gradskog zida
 • projekt partera cijelog projekta kompleksa
 • projekt prometa cijelog kompleksa
 • projekt instalacija cijelog kompleksa
 • studija zaštite okoliša
 • projekt hortikulture cijelog kompleksa
 • elaborat eksproprijacije

 

Ovim projektom pristana i gradske marine u Neumu riješio bi se glavni problem neimanja gradskog trga, uspostavila bi se veza mediteranskog grada sa morem te bi se stanovnicima Neuma otvorio novi gradski prostor koji bi dao i novi identitet ovom gradu.

 

NAZIV PROJEKTA

Projekt pristana i gradske marine u Neumu

LOKACIJA

Neum

INVESTITOR

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

VRSTA PROJEKTA

Infrastrukturni projekt

VRIJEME IZRADE

2008.

CATEGORY
Arhitektura, Infrastruktura, Studije, Zaštita okoliša