Ecoplan | KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNA BAŠTINA MOSTARA
1169
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1169,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Kulturno povijesna i prirodna baština za područje Grada Mostara

KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNA BAŠTINA MOSTARA

ABOUT

Grad Mostar – Zavod za prostorno uređenje je sa poduzećem Ecoplan d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o izradi Studije „Kulturno povijesna i prirodna baština za područje Grada Mostara“ kao segmenta Prostorne osnove i u funkciji izrade Prostornog plana općine.

U tom cilju stručni tim koji čine djelatnici i vanjski suradnici Ecoplana su izvršili istraživačke radove unutar kojih su evidentirali sve do sada, na bilo koji način obrađivane spomenike na prostoru Općine, i otkrili cijeli niz spomenika koji do danas nisu tretirani. Za svaki pojedini spomenik, ovisno o njegovom trenutnom statusu, urađeni su postupci identifikacije, dokumentacije, klasifikacije, valorizacije, kategorizacije, verifikacije, mjere zaštite, afirmacija spomenika, prijedlog budućih intervencija kao i ciljevi i smjernice za izradu planske dokumentacije, sukladno stručnim dostignućima u ovoj oblasti, a i obvezujućim pravnim aktima.

Također su na osnovi terenskih istraživanja ubicirali geodetski sve objekte i lokacije općinskog nivoa značaja i utvrdili njihovo stanje očuvanosti.

Uslijedila je analiza i sinteza prikupljenog materijala, napravljena jedinstvena baza podataka u GIS-u.

NAZIV PROJEKTA

Studija kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa za područje grada Mostara

LOKACIJA

Grad Mostar

INVESTITOR

IDA (Zavod za prostorno planiranje Grada Mostara)

VRSTA STUDIJE

Studija kulturno povijesnog naslijeđa

VRIJEME IZRADE

2010.-2011.

CATEGORY
Studije