Ecoplan | SPUO za RiTE Kongora
Strateška procjena utjecaja na okoliš za termoelektranu Kongora
Strateška procjena utjecaja na okoliš, rudnik, termoelektrana, Kongora
811
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-811,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

SPUO KONGORA

ABOUT

Izrada ove studije je povjerena Konzorciju: EKONERG Zagreb – Ecoplan Mostar – Rudarski institut Tuzla na temelju provedenog postupka javne nabavke.

Studija sadrži opis i analizu postojećeg stanja u prostoru, opis planiranog zahvata i odabir lokacija, opis tehnologija te pregled utjecaja na okoliš i prostor, odabir i opis mjera zaštite okoliša i u konačnici daje ocjenu prihvatljivosti zahvata koristeći metodu Cost-Benefit analize koja je dala odgovore na pitanje o tome da li je društvo spremno prihvatiti (platiti) razinu troškova (šteta), koje će određeni zahvat uzrokovati za društvo (i pojedinca) u odnosu na koristi koje će zahvat osigurati.

Ukupne koristi i štete odnose se na moguće izravne i neizravne utjecaje i to na ekosustav, zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvo, a obuhvaćaju sve relevantne čimbenike (mjerljive i nemjerljive) kao i važnost njihovog utjecaja i vjerojatnost nastajanja.

Studija  identificira ekonomiju promatranog užeg i šireg područja i razvojne ciljeve,  definira koristi i troškove zahvata, utvrđuje cijene, naknade i sl.,  utvrđuje ekonomske koristi i štete izgradnje i rada TE i utvrđuje i ekološke i društvene koristi i štete.

 

NAZIV PROJEKTA

Strateška procjena utjecaja na okoliš i komunikacijska strategija za rudnik i termoelektranu Kongora

Lokacija

Kongora, Tomislavgrad

Investitor

JP Elektroprivreda HZ HB

vrsta studije

Studija utjecaja na okoliš

Vrijeme izrade

2011. - 2012.

CATEGORY
Infrastruktura, Studije, Zaštita okoliša