Ecoplan | Studija izvodljivopsti sanacije deponije Klepovica u općini Neum
sanacija, deponija, Klepovica, Neum, otpad, idejni projekt, studija izvodljivosti, zaštita okoliša
1104
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1104,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

DEPONIJA KLEPOVICA NEUM – STUDIJA IZVODLJIVOSTI

ABOUT

Općina Neum je  u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom  poduzela korake u cilju saniranja općinske deponije Klepovica. Prvi korak je bio izrada Plana upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Klepovica, za koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Rješenje o odobrenju plana.

Drugi korak u ovom procesu je bila izrada Studije izvodljivosti i idejnog projekta sanacije odlagališta otpada “Klepovica”  u općini Neum.

 

Kroz Studiju izvodljivosti:

 

  • je analiziran pravni instucionalni okvir,
  • su prikupljeni i analizirani podaci o osnovim prirodnim i stvorenim značajkama ovog područja,
  • su prikupljeni i analizirani podaci o postojećem sustavu upravljanja otpadom,
  • na temelju demografskih i gospodarskih pokazatelja urađena projekcija nastanka otpada na području općine koja je poslužila kao osnovni parametar za izradu Idejnog projekta sanacije odlagališta otpada koji je uključio projekt tijela deponije, pristupnog puta i sve ostale potrebne prateće infrastrukture,
  •  za sanaciju postojećeg odlagališta, predložene objekte novoprojektirane sanitarine deponije te predloženi sustav upravljanja je urađena i financijsko-ekonomska analiza te je
  • zaključno je u studiji dan prijedlog mjera zaštite okoliša i prijedlog praćenja stanja okoliša.
NAZIV PROJEKTA

Studija izvodljivosti i idejni projekt sanacije odlagališta otpada "Klepovica" u općini Neum

LOKACIJA

Općinsko odlagalište otpada "Klepovica", Općina Neum

INVESTITOR

Općina Neum

VRSTA STUDIJE

Studija izvodljivosti

VRIJEME IZRADE

2014.

CATEGORY
Infrastruktura, Studije, Zaštita okoliša