Ecoplan | HOTEL MATIĆ U NEUMU
552
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-552,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

HOTEL MATIĆ U NEUMU

ABOUT

Postojeća privatna stambena građevina nalazi se u Primorskoj ulici br. 37 u Neumu, u dijelu grada Surdup I.

Objekt je dislociran iz samog centra grada, ali se i dalje nalazi u urbanoj sredini, okružen stambenim građevinama i ostalim poslovnim i turističkim građevinama. 

Građevina je oblikovno  podijeljena u dva dijela, a svaki dio ima 4 etaže. Maksimalno je orijentirana prema jugu kao rezultat podneblja u kojem se nalazi. Sadržaji koji se nisu mogli orijentirati prema jugu smještani su na istok i zapad. Pristupni plato s glavnim ulazom je orijentiran na zapad kako bi se izbjeglo sjeverno pozicioniranje ulaza. Na taj način ulaz je zaštićen od sjevernih vjetrova.

Pročelja su obrađena klasičnim bijelim mortom, karakterističnim za mediteransko podneblje. Podzidi su obloženi kamenom. Krov je pokriven crijepom.

NAZIV PROJEKTA

Hotel Matić u Neumu

LOKACIJA

Neum

INVESTITOR

Pero Matić

GODINA PROJEKTIRANJA

2014.

CATEGORY
Arhitektura