Ecoplan | Portfolio Categories Zaštita okoliša
11
archive,tax-portfolio_category,term-zastita-okolisa,term-11,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

Barka u šašu u parku prirode Hutovo Blato

PLAN UPRAVLJANJA HUTOVO BLATO

Hutovo blato Ramsarsko je područje na samom prijelazu iz kanjonskog dijela Neretve u područje njene delte, jedinstveno po svojim geomorfološkim, geološkim, hidrološkim, biološkim i krajobraznim obilježjima, iznimno značajno po arheološkim nalazištima, te gospodarski vrijedno i za lokalno stanovništvo i za širu regiju. Očuvanje i zaštita…

35

PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU

  Projekt predstavlja uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu. Neum je jedan od rijetkih mediteranskih gradova sa esencijalnim problemom neimanja gradskog trga, mjesta koje daje identitet gradu. Kako stanovnici Neuma…

33

PLAN UPRAVLJANJA VRANDUK

Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, u općini Zenica oko 10 km sjeverno od grada Zenice. Tvrđava i naselje koje se razvilo oko tvrđave, a na stjenovitom brijegu koje čini izbočinu planine Ključ, smješteni…

3

JUŽNA OBILAZNICA MOSTARA

Studija utjecaja na okoliš za Južnu obilaznicu Mostara predstavlja : dokumentaciju koja treba poslužiti svim relevatnim subjektima kao uvid u problematiku životne sredine za objekat Južne obilaznice Mostara, osnovu za provođenje procedure javne rasprave, suglasno sa važećim zakonima, osnovu za donošenje rješenja nadležnih ministarstava za…

31

SANACIJA RUDARSKOG KOPA VIHOVIĆI

Eksploatacija rudnika Vihovići je napuštena početkom devedesetih godina, kada je proizvodnja obustavljena, oprema uništena, a imovina potpuno devastirana. Iznenadnim napuštanjem rudnika nisu provedene prethodne sanitarne mjere, što je za rezultat imalo izgaranje uglja u podzemlju koje je imalo negativne utjecaje na okoliš.   Projekat sanacije…

8

SRC KRENICA, GRUDE

Studija je prvi korak u pokretanju procesa dokumentiranja, inventarizacije, valorizacije, kategorizacije i verifikacije ovog područja. Osnovni predmet studije je analiza mogućnosti korištenja prostora oko jezera Krenica i utvrđivanje zona i elemenata njihove zaštite. Osnovne postavke ovog dokumenta moći će se unijeti u buduće dokumente, planove…

26

DEPONIJA KLEPOVICA NEUM – STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Općina Neum je  u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom  poduzela korake u cilju saniranja općinske deponije Klepovica. Prvi korak je bio izrada Plana upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Klepovica, za koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Rješenje o odobrenju plana. Drugi…

21

PLAN UPRAVLJANJA BLIDINJE

Park prirode Blidinje je proglašen 30. travnja 1995. godine Zakonom o proglašenju Parka prirode „Blidinje“, Nl HR H-B, br. 13/95. Zakon o zaštiti prirode FBiH (Sl. novine F BiH br. 33/03) predviđa izradu Plana upravljanja za svako zaštićeno područje, a detalji izrade ovakvog dokumenta definirani…

28

SPUO KONGORA

Izrada ove studije je povjerena Konzorciju: EKONERG Zagreb – Ecoplan Mostar – Rudarski institut Tuzla na temelju provedenog postupka javne nabavke. Studija sadrži opis i analizu postojećeg stanja u prostoru, opis planiranog zahvata i odabir lokacija, opis tehnologija te pregled utjecaja na okoliš i prostor,…

23

SUO CHE Vrilo

Hidroelektrana Vrilo koristi bruto pad od približno 155 m iz Duvanjskog polja u Buško jezero. Iskorištenje ovog potencijala je planirano sa reverzibilnom pumpnom hidroelektranom. Ova CHE koristi vode Duvanjskog polja i rijeke Šuice i tijekom malih voda i viška električne energije u sustavu crpi vode…

33