Ecoplan | Portfolio Categories Studije
o nama, about us page, team, tim, reference, references
10
archive,tax-portfolio_category,term-studije,term-10,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

DEMOGRAFIJA MOSTARA

Studija daje presjek aktualnih demografskih značajki područja Grada Mostara za potrebe izrade Prostorne osnove, te nudi procjenu budućih demografskih kretanja za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara za razdoblje 2010-2020. godina. Studija obrađuje elemente vezane za kapacitet, strukturu, prostornu dispoziciju stanovništva kao i elemente vezane…

51
Karta općine Ljubuški

STANOVNIŠTVO I NASELJA LJUBUŠKOG KRAJA

Podaci o broju stanovnika ovog područja su vrlo oskudni i zasnivaju se uglavnom na slobodnim procjenama koje se međusobno značajno razlikuju. Zadnji popis stanovništva datira iz 1991. godine i njegovi su rezultati potpuno neprimjenjivi u planiranju prostora jer su se u međuvremenu dogodile značajne društvene, političke…

30

PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU

  Projekt predstavlja uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu. Neum je jedan od rijetkih mediteranskih gradova sa esencijalnim problemom neimanja gradskog trga, mjesta koje daje identitet gradu. Kako stanovnici Neuma…

33

KAMPUS SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Studija je obuhvatila snimak cjelokupnog stanja, a posebno građevinskih objekata Sveučilišta u Mostaru. Procijenjena je potreba svih sadržaja kao i njihovih kapaciteta kako bi u narednom planskom periodu Sveučilište u Mostaru moglo funkcionirati po principima Bolonjskog procesa. Za 12 000 studenata i preko 1000 sveučilišnih…

7

KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNA BAŠTINA MOSTARA

Grad Mostar – Zavod za prostorno uređenje je sa poduzećem Ecoplan d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o izradi Studije „Kulturno povijesna i prirodna baština za područje Grada Mostara“ kao segmenta Prostorne osnove i u funkciji izrade Prostornog plana općine. U tom cilju stručni tim koji čine…

0

KULTURNO-POVIJESNA I PRIRODNA BAŠTINA HNŽ/K

Ministarstvo prostornog uređenja HNŽ je sa poduzećem Ecoplan d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o izradi Studije „Kulturno povijesna i prirodna baština HNŽ/K sa osnovnim ciljem da se nakon dugo vremena izvrši „inventura“ spomeničke i prirodne baštine i da se izvrši njena ponovna analiza i prekvalifikacija u…

0

JUŽNA OBILAZNICA MOSTARA

Studija utjecaja na okoliš za Južnu obilaznicu Mostara predstavlja : dokumentaciju koja treba poslužiti svim relevatnim subjektima kao uvid u problematiku životne sredine za objekat Južne obilaznice Mostara, osnovu za provođenje procedure javne rasprave, suglasno sa važećim zakonima, osnovu za donošenje rješenja nadležnih ministarstava za…

31

SRC KRENICA, GRUDE

Studija je prvi korak u pokretanju procesa dokumentiranja, inventarizacije, valorizacije, kategorizacije i verifikacije ovog područja. Osnovni predmet studije je analiza mogućnosti korištenja prostora oko jezera Krenica i utvrđivanje zona i elemenata njihove zaštite. Osnovne postavke ovog dokumenta moći će se unijeti u buduće dokumente, planove…

26

DEPONIJA KLEPOVICA NEUM – STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Općina Neum je  u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom  poduzela korake u cilju saniranja općinske deponije Klepovica. Prvi korak je bio izrada Plana upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Klepovica, za koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Rješenje o odobrenju plana. Drugi…

21

SPUO KONGORA

Izrada ove studije je povjerena Konzorciju: EKONERG Zagreb – Ecoplan Mostar – Rudarski institut Tuzla na temelju provedenog postupka javne nabavke. Studija sadrži opis i analizu postojećeg stanja u prostoru, opis planiranog zahvata i odabir lokacija, opis tehnologija te pregled utjecaja na okoliš i prostor,…

23