Ecoplan | Portfolio
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-7,post-type-paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

ZONING PLAN ŠURMANCI

  Šurmanci su naselje u općini Čapljina. Dio naselja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve, na sjeveru općine uz granicu sa općinom Mostar. Drugi, manji dio naselja je udaljen oko 5 km od Neretve i nalazi se na sjeverozapadu općine uz granicu sa općinom…

8

ZONING PLAN ZVIRIĆI LJUBUŠKI

  Poslovna zona Zvirići smještena je u jugoistočnom dijelu općine Ljubuški. Naslonjena je na regionalnu prometnicu R423, a u neposrednoj blizini se nalazi i čvorište “Zvirići” na autocesti Koridora Vc. Blizina graničnog prijelaza “Bijača” Republikom Hrvatskom i spomenuta cestovna infrastruktura čine ovo područje atraktivnim za…

1

ZONING PLAN ZVIROVIĆI ČAPLJINA

Generalni razvoj zone predviđen je u fazama. Prva faza uređenja predstavlja ujedno i površinu obuhvata Zoning plana gospodarske zone Zvirovići, odnosno 14 ha, od sveukupne površine gospodarske zone Zvirovići koja iznosi 68,80 ha. Zoning plan je rađen za planski period 2012.-2020. godine. Osnovni cilj izrade…

1

URBANISTIČKI PROJEKT JAZINE NEUM

Općinskom Odlukom o izradi Plana su date smjernice za izradu urbanističkog projekta kojima su definirane granice obuhvata, izmijenjena namjena hotelskog kompleksa u smislu promjene hotelskih objekata u više objekata stambeno – turističke namjene i dozvoljena intervencija u gabaritima objekata. Obrada projekta je izvršena na aktualiziranoj…

0

REGULACIJSKI PLAN BARE I, ČITLUK

Plan je urađen u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata o prostornoj dokumentaciji Službene novine Federacije BiH br. 63/94. Osnovni cilj izrade Regulacijskog plana je bio osigurati plansku izgradnju prostora temeljenu na stručnim i cjelovitim rješenjima koja se odnose na funkcionalnu organizaciju…

3

REGULACIJSKI PLAN PROZOR

Prozor kao centar općine Prozor – Rama smjestio se u udolini uz glavne ulice Kralja Tomislava,  Splitske i Dive Grabovčeve. Zgustnuta izgradnja uz glavne ulice, problemi tranzitnog prometa i parkinga u užem centru i potreba za novim gradskim sadržajima, doveli su do pristupanja izmjenama i…

2

PPPPO – AUTOCESTA NA KORIDORU Vc

Koridor Vc je dio Pan-Europske transportne mreže koju su prihvatile sve zainteresirane države na Helsinškoj konferenciji, održanoj 1997. godine kada je usvojena Helsinška deklaracija. Koridor Vc obuhvaća tri države: Mađarsku, Hrvatski i Bosnu i Hercegovinu, povezujući luku Ploče na Jadranskom moru sa Budimpeštom ukrštajući se…

3

PROSTORNI PLAN FBiH

Prostorni plan FBiH je, nakon Ustava države BiH, najvažniji strateški razvojni dokument, koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvitka sukladno planiranom ukupnom gospodarskom, društvenom i povijesnom razvitku od značaja za Federaciju BiH. Putem javnog natječaja izrada Prostornog plana FBiH je dodijeljena Konzorciju: Urbanistički zavod…

14
Galerija Aluminij Mostar 2

GALERIJA ALUMINIJ

Galerija Aluminij smještena je u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Ulici kralja Tvrtka u Mostaru. Ecoplan je uradio idejni i glavni projekt interijera, kao i samo uređenje interijera i opremanje prostora. Također smo izvodili sve prateće građevinsko-zanatske i instalacijske radove u objektu.  

7
fotografija pročelja stare gimnazije u Mostaru.

GIMNAZIJA U MOSTARU

  Velika gimnazija u Mostaru je nastala u austrougarskom periodu kao rezultat formiranja novog gradskog centra. Izgrađena je 1891. godine u pseudomaurskom stilu. Od nastanka do danas nije bitnije mijenjala namjenu.   Ecoplan je uradio Projekt rekonstrukcije kolorističke obrade pročelja objekta. Rekonstrukcija kolorističke obrade pročelja…

6