Ecoplan | Portfolio
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-6,post-type-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

PLAN UPRAVLJANJA BLIDINJE

Park prirode Blidinje je proglašen 30. travnja 1995. godine Zakonom o proglašenju Parka prirode „Blidinje“, Nl HR H-B, br. 13/95. Zakon o zaštiti prirode FBiH (Sl. novine F BiH br. 33/03) predviđa izradu Plana upravljanja za svako zaštićeno područje, a detalji izrade ovakvog dokumenta definirani…

27

SPUO KONGORA

Izrada ove studije je povjerena Konzorciju: EKONERG Zagreb – Ecoplan Mostar – Rudarski institut Tuzla na temelju provedenog postupka javne nabavke. Studija sadrži opis i analizu postojećeg stanja u prostoru, opis planiranog zahvata i odabir lokacija, opis tehnologija te pregled utjecaja na okoliš i prostor,…

23

SUO CHE Vrilo

Hidroelektrana Vrilo koristi bruto pad od približno 155 m iz Duvanjskog polja u Buško jezero. Iskorištenje ovog potencijala je planirano sa reverzibilnom pumpnom hidroelektranom. Ova CHE koristi vode Duvanjskog polja i rijeke Šuice i tijekom malih voda i viška električne energije u sustavu crpi vode…

33

ZONING PLAN ZRAČNA LUKA MOSTAR

Namjena zoning plana zračne luke – aerodroma Mostar je da sukladno standardima i preporukama ICAO, definira zračni i kopneni prostor s ciljem sigurnog odvijanja zračnog prometa. Ovom studijom određene su zone upotrebe zemljišta koje su potrebne za sigurno odvijanje prometa i operacija u zračnoj luci…

0

MASTER PLAN BUSOVAČA

Prirodne ljepote i mnoštvo spomenika kulturno historijske baštine s područja Općine Busovača i bliže okolice predstavljaju potencijal za razvoj turizma. Planom se predlaže razvoj više vidova turizma. Na prvom mjestu je zimski čiji začeci su vidljivi već duže razdoblje. Izrađenim regulacijskim planovima za izgradnju sportsko…

21

MASTER PLAN ČAPLJINA – POČITELJ

  Na prostorima Općine Čapljina smještene su izuzetne povijesne spomeničke vrijednosti i to kompleks grada Počitelja i rimska vila rustica Mogorjelo, kao i prirodne spomeničke vrijednosti Hutovo blato i tok rijeke Trebižat. Master plan je utvrdio sve spomeničke vrijednosti na prostoru Općine i ponudio rješenja…

21

MASTER PLAN ČITLUK – MEĐUGORJE

Master plan Čitluk Međugorje obuhvaća cjelokupan prostor Općine Čitluk i po svom sadržaju odgovara dijelu prostornog plana. Njime su obrađeni pojedini dijelovi prostorno planske dokumentacije i to: promet, energetika, vodovod i kanalizacija, poljoprivreda, turizam… predstavljeno njihovo postojeće stanje i projiciran razvitak u narednom desetogodišnjem razdoblju….

23

ZONIRANJE VODOPADA KRAVICA

Cilj izrade studije je izučiti sve vrijednosti ovog prirodnog fenomena, kao i otkriti sve negativne utjecaje okoliša na njegovo dalje korištenje i zaštitu. Studija zoniranja vodopada Kravice bi po zahtjevu Investitora trebala biti osnova za izradu Plana korištenja i upravljanja širim područjem ovog prirodnog fenomena…

24

ZONING PLAN DIJELA PLANINE RADUŠA

Zoning plan je izrađen s ciljem stvaranja preduvjeta za izgradnju turističko rekreacijske zone i razvoj zimskog turizma, kao i podizanja ukupne turističko gospodarske djelatnosti od značaja za Općinu Gornji Vakuf – Uskoplje. Planom se potiče plansko korištenje prostora, a u cilju izraženih potreba građana, potencijalnih…

0
Snimak postojećeg stanja mlinica na Radobolji, Buni i Bregavi.

ARHITEKTONSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA MLINICA

U sklopu realiziranja projekta Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine pod nazivom „Extension of Potentiality od Adriatic UNESCO Sites“ uradili smo projekt Detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja objekata u Blagaju, Mostaru i Stocu. –       Buna, Blagaj: Karađoz-begov hamam; –       Radobolja, Mostar: ostaci mlinica…

0