Ecoplan | Portfolio
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-4,post-type-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

PROZOR-RAMA

PROSTORNI PLAN PROZOR – RAMA

Prostorni plan Općine Prozor – Rama usvojen je u srpnju 2013. godine. Analizom zatečenog stanja i procjenom mogućeg razvoja te ciljevima koji su predviđeni u planskom periodu, definirani su pravci djelovanja Općine kao cjeline, odnosno svih korisnika prostora. Također su definirane smjernice prostornog razvoja Općine…

0

PROSTORNI PLAN STOLAC

  Prostornim planom Stolac određena je  namjena površina, pravila za razvoj i uređenje mreže naselja, prostorni razvoj i razmještaj javnih službi, razmještaj i korištenje  infrastrukturnih sustava, pravila korištenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštita od elementarnih nepogoda i usmjerava se razvoj i razmještaj gospodarskih djelatnosti. Plan sadrži mjere i instrumente za neposrednu primjenu…

3

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA METKOVIĆ

U postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja GRADA METKOVIĆA, Republika Hrvatska, Ecoplan je sudjelovao u izradi uz IGH Urbanizam – Dubrovnik. Za Prijedlog nacrta Prostornog plana izradili smo: Korištenje i namjenu prostora, Područja i dijelove primjene planskih mjera zaštite i Građevinska područja naselja….

10

TRŽNICA ČAPLJINA

Osnovni razlog za izradu i donošenje Urbanističkog projekta gradske tržnice Čapljina je stvaranje uvjeta za realizaciju interesa grada ali i šireg područja. Atraktivna lokacija u centru Čapljine već godinama je zapuštena i služi isključivo kao parking prostor. Cilj urbanističkog projekta je aktiviranje i vraćanje života na…

12

OVČARNIK ALUMINIJ

Projektiranje ovčarnika smještenog u krugu tvorničkog kompleksa ¨ALUMINIJ-MOSTAR¨ predstavljalo je poseban izazov. Ovaj izazov prvenstveno se odnosio na to da pored funkcionalnog koncipiranja objekta treba projektirati objekat sa potenciranjem ekološkog i estetskog pristupa.Ovakavo projektiranje značio je odstupanje od minimalnih normativa vezanih za objekata gospodarske namjene….

1