Ecoplan | Portfolio
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-3,post-type-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

PROSTORNI PLAN DOBRETIĆI

Općina Dobretići je novoformirana društvena i  prostorna cjelina. Formirana u veljači 1998. godine, obuhvaća prostor Pougarja. Izrada Prostornog plana Općine Dobretići predstavlja prvi planski dokument koji će biti osnova razvoja  i planskog gospodarenja prostorom. Pri izradi Plana korištena je značajna dokumentacija prikupljena od javnih poduzeća…

2

PROSTORNI PLAN ČAPLJINA

Prostorni plan općine Čapljina prvi je među rađenim planovima  i usvojenim u novom državnom uređenju, prema novoj metodologiji i digitalnoj tehnologiji. Planom su utvrđeni uvjeti za uređenje općinskog područja, određeno korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta,zaštita okoliša te posebno zaštita spomenika…

1

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA RAVNO

Odlukom Općinskog vijeća Ravno iz studenog 2009. godine pristupilo se aktivnostima na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ravno za period 2007‐2017.godine. Projektnim zadatkom je definirana potreba noveliranja Plana, te su u Plan uneseni podaci o aktivnostima koje su uslijedile u periodu nakon usvajanja…

2

PROSTORNI PLAN ČITLUK

Prostorni plan općine Čitluk usvojen je u listopadu 2013. godine. Općina Čitluk u HNŽ, pa tako i u FBiH predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih potencijala kao i prostor za potencijalnu poljoprivrednu proizvodnju. Uz uvjet planiranog demografskog razvitka i zadržavanja stanovništva ovoga kraja očekuje se gospodarski…

11

PROSTORNI PLAN NEUM

Prostorni plan općine Neum je izrađen za period 2010.-2020. godina. Prostorni plan je prošao procedure prednacrta i nacrta plana kao i javnu raspravu i nalazi se pred usvajanjem. Težište razvoja ove općine se nalazi, naravno, u njenom turističkom potencijalu kroz korištenje već razvijene obale ali…

68

PROSTORNI PLAN HUTOVO BLATO

Prostorni plan područja posebnih obilježja obavezno se donosi za područje parka prirode.   U tijeku je izrada Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato za period 2013.-2023. godina. U prosincu 2013. godine na Sjednici Savjeta plana je usvojena Prostorna osnova Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato….

0