Ecoplan | Portfolio
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-2,post-type-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

KULTURNO-POVIJESNA I PRIRODNA BAŠTINA HNŽ/K

Ministarstvo prostornog uređenja HNŽ je sa poduzećem Ecoplan d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o izradi Studije „Kulturno povijesna i prirodna baština HNŽ/K sa osnovnim ciljem da se nakon dugo vremena izvrši „inventura“ spomeničke i prirodne baštine i da se izvrši njena ponovna analiza i prekvalifikacija u…

0

JUŽNA OBILAZNICA MOSTARA

Studija utjecaja na okoliš za Južnu obilaznicu Mostara predstavlja : dokumentaciju koja treba poslužiti svim relevatnim subjektima kao uvid u problematiku životne sredine za objekat Južne obilaznice Mostara, osnovu za provođenje procedure javne rasprave, suglasno sa važećim zakonima, osnovu za donošenje rješenja nadležnih ministarstava za…

31

SANACIJA RUDARSKOG KOPA VIHOVIĆI

Eksploatacija rudnika Vihovići je napuštena početkom devedesetih godina, kada je proizvodnja obustavljena, oprema uništena, a imovina potpuno devastirana. Iznenadnim napuštanjem rudnika nisu provedene prethodne sanitarne mjere, što je za rezultat imalo izgaranje uglja u podzemlju koje je imalo negativne utjecaje na okoliš.   Projekat sanacije…

6

SRC KRENICA, GRUDE

Studija je prvi korak u pokretanju procesa dokumentiranja, inventarizacije, valorizacije, kategorizacije i verifikacije ovog područja. Osnovni predmet studije je analiza mogućnosti korištenja prostora oko jezera Krenica i utvrđivanje zona i elemenata njihove zaštite. Osnovne postavke ovog dokumenta moći će se unijeti u buduće dokumente, planove…

26

DEPONIJA KLEPOVICA NEUM – STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Općina Neum je  u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom  poduzela korake u cilju saniranja općinske deponije Klepovica. Prvi korak je bio izrada Plana upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Klepovica, za koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Rješenje o odobrenju plana. Drugi…

21

REGULACIJSKI PLAN KRAVICA

Slap Kravica predstavlja slap visine od 26 do 28 metara,  širine od oko 120 metara u podnožju, kojeg zatvara prekrasni kanjon s bujnom mediteranskom vegetacijom. Ovo je ujedno i jedina prirodna vrijednost općine Ljubuški koja je pod zaštitom. U gospodarskom, a to podrazumijeva i u…

1
3d vizualizacija

REGULACIJSKI PLAN ADA-BAD ČAPLJINA

  Ada-Bad je područje uz desnu obalu rijeke Neretve, nizvodno od mosta dr. Franje Tuđmana, neposredno iza nasipa. Sa sjeverne strane zona je omeđena postojećim gradskim tkivom, te se prirodno nastavlja na urbanu matricu grada. Okrenuto prema jugu, dobro osvijetljeno i ventilirano, te potpuno neizgrađeno, …

11