Ecoplan | Portfolio
0
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

ŽUPANIJSKA BOLNICA LIVNO

Županijska bolnica Dr. fra Mihovil Sučić je locirana u široj jezgri Livna. Glavna zgrada bolnice s ginekološko – porodiljskim odjelom izgrađena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća.   Ginekološko – porodiljski odjel Glavne bolnice od perioda nastanka nije imao nikakve intervencije u smislu obnove, održavanja ili…

32

ZVONIK KATEDRALE MARIJE MAJKE CRKVE

Mostarska katedrala nije imala isprojektiran pa tako ni izveden zvonik. To je u mnogo čemu umanjivalo njeno značenje, a grad Mostar, samim tim, bio je bez značajnog repera. Istovremeno uklapanje novog rješenja zvonika u novom vremenu uz staru  Katedralu pojavilo se kao ozbiljan problem.  …

42
Barka u šašu u parku prirode Hutovo Blato

PLAN UPRAVLJANJA HUTOVO BLATO

Hutovo blato Ramsarsko je područje na samom prijelazu iz kanjonskog dijela Neretve u područje njene delte, jedinstveno po svojim geomorfološkim, geološkim, hidrološkim, biološkim i krajobraznim obilježjima, iznimno značajno po arheološkim nalazištima, te gospodarski vrijedno i za lokalno stanovništvo i za širu regiju. Očuvanje i zaštita…

35

TRŽNICA LIVNO

Idejni projekt gradske tržnice u Livnu rađen je kao natječajni projekt koji je raspisala Općina Livno. Projekt predstavlja regeneraciju prostora smještenog u centralnoj gradskoj zoni. Postojeća namjena prostora također je trgovačka, ali svojim kapacitetom i kvalitetom ne može zadovoljiti potrebe korisnika. Idejni projekt koncipiran je…

42

DEMOGRAFIJA MOSTARA

Studija daje presjek aktualnih demografskih značajki područja Grada Mostara za potrebe izrade Prostorne osnove, te nudi procjenu budućih demografskih kretanja za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara za razdoblje 2010-2020. godina. Studija obrađuje elemente vezane za kapacitet, strukturu, prostornu dispoziciju stanovništva kao i elemente vezane…

51
Karta općine Ljubuški

STANOVNIŠTVO I NASELJA LJUBUŠKOG KRAJA

Podaci o broju stanovnika ovog područja su vrlo oskudni i zasnivaju se uglavnom na slobodnim procjenama koje se međusobno značajno razlikuju. Zadnji popis stanovništva datira iz 1991. godine i njegovi su rezultati potpuno neprimjenjivi u planiranju prostora jer su se u međuvremenu dogodile značajne društvene, političke…

30

PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU

  Projekt predstavlja uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu. Neum je jedan od rijetkih mediteranskih gradova sa esencijalnim problemom neimanja gradskog trga, mjesta koje daje identitet gradu. Kako stanovnici Neuma…

33

KAMPUS SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Studija je obuhvatila snimak cjelokupnog stanja, a posebno građevinskih objekata Sveučilišta u Mostaru. Procijenjena je potreba svih sadržaja kao i njihovih kapaciteta kako bi u narednom planskom periodu Sveučilište u Mostaru moglo funkcionirati po principima Bolonjskog procesa. Za 12 000 studenata i preko 1000 sveučilišnih…

7

PLAN UPRAVLJANJA VRANDUK

Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, u općini Zenica oko 10 km sjeverno od grada Zenice. Tvrđava i naselje koje se razvilo oko tvrđave, a na stjenovitom brijegu koje čini izbočinu planine Ključ, smješteni…

3

KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNA BAŠTINA MOSTARA

Grad Mostar – Zavod za prostorno uređenje je sa poduzećem Ecoplan d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o izradi Studije „Kulturno povijesna i prirodna baština za područje Grada Mostara“ kao segmenta Prostorne osnove i u funkciji izrade Prostornog plana općine. U tom cilju stručni tim koji čine…

0