Ecoplan | Portfolio Categories Zaštita okoliša
11
archive,tax-portfolio_category,term-zastita-okolisa,term-11,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

Barka u šašu u parku prirode Hutovo Blato

PLAN UPRAVLJANJA HUTOVO BLATO

Hutovo blato Ramsarsko je područje na samom prijelazu iz kanjonskog dijela Neretve u područje njene delte, jedinstveno po svojim geomorfološkim, geološkim, hidrološkim, biološkim i krajobraznim obilježjima, iznimno značajno po arheološkim nalazištima, te gospodarski vrijedno i za lokalno stanovništvo i za širu regiju. Očuvanje i zaštita…

7

PRISTAN I GRADSKA MARINA U NEUMU

  Projekt predstavlja uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu. Neum je jedan od rijetkih mediteranskih gradova sa esencijalnim problemom neimanja gradskog trga, mjesta koje daje identitet gradu. Kako stanovnici Neuma…

22

PLAN UPRAVLJANJA VRANDUK

Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, u općini Zenica oko 10 km sjeverno od grada Zenice. Tvrđava i naselje koje se razvilo oko tvrđave, a na stjenovitom brijegu koje čini izbočinu planine Ključ, smješteni…

0

JUŽNA OBILAZNICA MOSTARA

Studija utjecaja na okoliš za Južnu obilaznicu Mostara predstavlja : dokumentaciju koja treba poslužiti svim relevatnim subjektima kao uvid u problematiku životne sredine za objekat Južne obilaznice Mostara, osnovu za provođenje procedure javne rasprave, suglasno sa važećim zakonima, osnovu za donošenje rješenja nadležnih ministarstava za…

5

SANACIJA RUDARSKOG KOPA VIHOVIĆI

Eksploatacija rudnika Vihovići je napuštena početkom devedesetih godina, kada je proizvodnja obustavljena, oprema uništena, a imovina potpuno devastirana. Iznenadnim napuštanjem rudnika nisu provedene prethodne sanitarne mjere, što je za rezultat imalo izgaranje uglja u podzemlju koje je imalo negativne utjecaje na okoliš.   Projekat sanacije…

4

SRC KRENICA, GRUDE

Studija je prvi korak u pokretanju procesa dokumentiranja, inventarizacije, valorizacije, kategorizacije i verifikacije ovog područja. Osnovni predmet studije je analiza mogućnosti korištenja prostora oko jezera Krenica i utvrđivanje zona i elemenata njihove zaštite. Osnovne postavke ovog dokumenta moći će se unijeti u buduće dokumente, planove…

3

DEPONIJA KLEPOVICA NEUM – STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Općina Neum je  u skladu sa Federalnom strategijom upravljanja otpadom  poduzela korake u cilju saniranja općinske deponije Klepovica. Prvi korak je bio izrada Plana upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Klepovica, za koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Rješenje o odobrenju plana. Drugi…

0

PLAN UPRAVLJANJA BLIDINJE

Park prirode Blidinje je proglašen 30. travnja 1995. godine Zakonom o proglašenju Parka prirode „Blidinje“, Nl HR H-B, br. 13/95. Zakon o zaštiti prirode FBiH (Sl. novine F BiH br. 33/03) predviđa izradu Plana upravljanja za svako zaštićeno područje, a detalji izrade ovakvog dokumenta definirani…

2

SPUO KONGORA

Izrada ove studije je povjerena Konzorciju: EKONERG Zagreb – Ecoplan Mostar – Rudarski institut Tuzla na temelju provedenog postupka javne nabavke. Studija sadrži opis i analizu postojećeg stanja u prostoru, opis planiranog zahvata i odabir lokacija, opis tehnologija te pregled utjecaja na okoliš i prostor,…

2

SUO CHE Vrilo

Hidroelektrana Vrilo koristi bruto pad od približno 155 m iz Duvanjskog polja u Buško jezero. Iskorištenje ovog potencijala je planirano sa reverzibilnom pumpnom hidroelektranom. Ova CHE koristi vode Duvanjskog polja i rijeke Šuice i tijekom malih voda i viška električne energije u sustavu crpi vode…

1