Ecoplan | Portfolio Categories Planiranje
19
archive,paged,tax-portfolio_category,term-planiranje,term-19,paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA METKOVIĆ

U postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja GRADA METKOVIĆA, Republika Hrvatska, Ecoplan je sudjelovao u izradi uz IGH Urbanizam – Dubrovnik. Za Prijedlog nacrta Prostornog plana izradili smo: Korištenje i namjenu prostora, Područja i dijelove primjene planskih mjera zaštite i Građevinska područja naselja….

11

TRŽNICA ČAPLJINA

Osnovni razlog za izradu i donošenje Urbanističkog projekta gradske tržnice Čapljina je stvaranje uvjeta za realizaciju interesa grada ali i šireg područja. Atraktivna lokacija u centru Čapljine već godinama je zapuštena i služi isključivo kao parking prostor. Cilj urbanističkog projekta je aktiviranje i vraćanje života na…

12

ZONING PLAN DIJELA PLANINE RADUŠA

Zoning plan je izrađen s ciljem stvaranja preduvjeta za izgradnju turističko rekreacijske zone i razvoj zimskog turizma, kao i podizanja ukupne turističko gospodarske djelatnosti od značaja za Općinu Gornji Vakuf – Uskoplje. Planom se potiče plansko korištenje prostora, a u cilju izraženih potreba građana, potencijalnih…

0

ZONING PLAN ŠURMANCI

  Šurmanci su naselje u općini Čapljina. Dio naselja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve, na sjeveru općine uz granicu sa općinom Mostar. Drugi, manji dio naselja je udaljen oko 5 km od Neretve i nalazi se na sjeverozapadu općine uz granicu sa općinom…

9

ZONING PLAN ZVIRIĆI LJUBUŠKI

  Poslovna zona Zvirići smještena je u jugoistočnom dijelu općine Ljubuški. Naslonjena je na regionalnu prometnicu R423, a u neposrednoj blizini se nalazi i čvorište “Zvirići” na autocesti Koridora Vc. Blizina graničnog prijelaza “Bijača” Republikom Hrvatskom i spomenuta cestovna infrastruktura čine ovo područje atraktivnim za…

1

ZONING PLAN ZVIROVIĆI ČAPLJINA

Generalni razvoj zone predviđen je u fazama. Prva faza uređenja predstavlja ujedno i površinu obuhvata Zoning plana gospodarske zone Zvirovići, odnosno 14 ha, od sveukupne površine gospodarske zone Zvirovići koja iznosi 68,80 ha. Zoning plan je rađen za planski period 2012.-2020. godine. Osnovni cilj izrade…

1

URBANISTIČKI PROJEKT JAZINE NEUM

Općinskom Odlukom o izradi Plana su date smjernice za izradu urbanističkog projekta kojima su definirane granice obuhvata, izmijenjena namjena hotelskog kompleksa u smislu promjene hotelskih objekata u više objekata stambeno – turističke namjene i dozvoljena intervencija u gabaritima objekata. Obrada projekta je izvršena na aktualiziranoj…

0

REGULACIJSKI PLAN BARE I, ČITLUK

Plan je urađen u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata o prostornoj dokumentaciji Službene novine Federacije BiH br. 63/94. Osnovni cilj izrade Regulacijskog plana je bio osigurati plansku izgradnju prostora temeljenu na stručnim i cjelovitim rješenjima koja se odnose na funkcionalnu organizaciju…

3

REGULACIJSKI PLAN PROZOR

Prozor kao centar općine Prozor – Rama smjestio se u udolini uz glavne ulice Kralja Tomislava,  Splitske i Dive Grabovčeve. Zgustnuta izgradnja uz glavne ulice, problemi tranzitnog prometa i parkinga u užem centru i potreba za novim gradskim sadržajima, doveli su do pristupanja izmjenama i…

3

PPPPO – AUTOCESTA NA KORIDORU Vc

Koridor Vc je dio Pan-Europske transportne mreže koju su prihvatile sve zainteresirane države na Helsinškoj konferenciji, održanoj 1997. godine kada je usvojena Helsinška deklaracija. Koridor Vc obuhvaća tri države: Mađarsku, Hrvatski i Bosnu i Hercegovinu, povezujući luku Ploče na Jadranskom moru sa Budimpeštom ukrštajući se…

4